Grwpiau Cartref

Castell Penrhyn

Mae tua 100 o bobl yr wythnos yn cyfarfod mewn grwpiau tŷ a grwpiau ieuenctid wythnosol neu pythefnosol. Mae rhan fwyaf y grwpiau yn cyfarfod yn ystod y noswaith, ond am wahanol amseroedd.

Ar hyn o bryd, mae gennym grwpiau ar Nos Fawrth, Fercher ac Iau mewn sawl lle ym Mangor, Llandegai, Llanfairpwllgwyngyll, Penrhosgarnedd, Porthaethwy a Thregarth, grŵp ar fore Dydd Iau a grŵp ar gyfer merched sy'n cyfarfod ym Mangor ar fore Dydd Gwener.

Y rhan fwyaf o'n grwpiau cartref sy'n cynnwys pobl o amrywiaeth o oedrannau a chefndiroedd. Hefyd mae gennym grŵp yn arbennig ar gyfer oedolion ifanc (gan gynnwys myfyrwyr), sy'n cyfarfod ar Nos Fawrth ym Mhorthaethwy.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o'r grwpiau cartref hyn, cysylltwch â swyddfa'r eglwys. Cewch hyd i restr gyfredol o'n grwpiau cartref yn y daflen newyddion.

Unwaith y mis, cynhelir cyfarfod gweddi gyda'r nos ynghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Fel arfer bydd y cyfarfod hwn yn digwydd yn ail wythnos y mis, gan gyfnewid rhwng Nos Fawrth a Nos Iau bob mis. Er mwyn osgoi rhoi cyfarfod ychwanegol i bawb, bydd y grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn ystod wythnos y cyfarfod gweddi.