Pregethau

Mae'r dudalen hon ar gyfer recordiadau sain pregethau o'n gwasanaethau diweddar. Gwelwch isod am opsiynau ychwanegol.

Mae pregethau o'n gwasanaethau arlein ar gael hefyd mewn fformat fideo. Cewch hyd i'r fideos ar dudalennau'r gwasanaethau unigol; mae rhestr o'r rhain ar brif dudalen gwasanaethau. Mae llawer ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Am bregethau hŷn, neu'r rhai heb recordiadau, gwelwch ein tudalen archif. Am fanylion o bregethau i ddod yn fuan, gwelwch tudalen ein taflenni newyddion misol.

Mae llawer ein pregethau yn rhan o gyfres ar bwnc pendant.