Pregethau Diweddar

Fel arfer, rydym ni'n recordio'r pregethau sy'n cael eu pregethu yn ystod ein gwasanaethau. Mae copïau'r recordiadau ar gael ar y dudalen hon, mewn fformat mp3, am 90 diwrnod o ddyddiad eu pregethu; mae sleidiau powerpoint ar gael hefyd weithiau. Mae rhestr pregethau, gan gynnwys rhai hŷn a rhai heb recordiad, ar gael ar ein tudalen archif. Am fanylion o bregethau i ddod yn fuan, gwelwch tudalen gwasanaethau.

Mae llawer ein pregethau, ond dim pob un, yn rhan o gyfres ar bwnc pendant — gwelch rhestr cyfresi pregethau yma.

Dalier sylw: mae'n debyg fydd oediad byr cyn pregethu a chyhoeddi pob pregeth, ac weithiau dydy recordiad ddim ar gael o achos trafferthion technegol neu ar gais y pregethwr. Hefyd, mae'r ffeiliau hyn yn fawr (fel arfer 10MB neu fwy) felly gallent gymryd ychydig o amser i lawrlwytho, yn arbennig os defnyddiwch chi gysylltiad araf i'r rhyngrwyd.

Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn fod y teitlau a nodiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Gwasanaethau'r Bore

Gwasanaethau'r Hwyr