Myfyrwyr

Menai Bridge On Reflection

Croeso i Fangor. Dyma le gwych i astudio — tre fach sy'n dod yn gampws i fyfyrwyr yn amser tymor. Golygfa brydferth a llawer i'w wneud, ynghyd â chyrsiau da, sy'n wneud hwn yn lle delfrydol i dreulio tair neu fwy o flynyddoedd yn astudio. Ond cymerwch ofal - wedi i chi ddod yma mae'n bosib iawn fyddwch chi byth am adael!

Focus

Yn ystod amser tymor, rydym ni'n rhedeg Focus, astudiaeth Beibl ar gyfer myfyrwyr, sy'n cyfarfod ar Nos Lun yn yr Ystafell Uchaf ym Mhenrallt o 6:45yh ymlaen. Rydym ni'n gweithio trwy'r llythyr at y Rhufeiniad, efo panad a bisgedi. Os ydych chi am ddeall mwy am Dduw, gan gwneud ffrindiau newydd, dyma'r lle i ddod.

Mae croeso hefyd i fyfyrwyr ymuno ag un o'n grwpiau cartref. Mae un yn arbennig ar gyfer oedolion ifanc — cymysgiad o fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol; mae'r grŵp hwn yn cyfarfod ar Nos Fawrth ym Mhorthaethwy (fel arfer) a bydd hi'n bosibl trefnu lifft os ydych chi ei angen. I ddarganfod mwy, cysylltwch â Magnus yn swyddfa'r eglwys.

Cydlynydd Myfyrwyr

Mae ein Cydlynydd Myfyrwyr, Kelly LaTrobe, yma i'ch helpu i setlo ym Mhenrallt. Mae Kelly yn ei thrydydd blwyddyn o radd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Newyddiaduriaeth, ac mae gynni hi ddiddordeb mewn theatr a thecnoleg theatr. Cysylltwch â hi trwy e-bost at students@penrallt.org.

Dyma rhai cysylltau sydd efallai o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr. Gwelwch ein tudalen cysylltau ar gyfer cysylltau o ddiddordeb mwy cyffredinol.