Cyfres Pregethau: Ezekiel

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 29 Mai 2011
"The Spirit Lifted Me Up" - A very surprising birthday party on 31st July 593BC

Eseciel 1:1-2:4, 3:15 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 2: 5 Mehefin 2011
Theatre of the Doomed

Eseciel 3:16-5:17 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 3: 12 Mehefin 2011
The Spirit Gives Life

Eseciel 47:1-12; Actau 2:1-13 — Pregethwr: Geoff Birch

Rhan 4: 19 Mehefin 2011
Losing the Glory

Eseciel 10:18-19, 11:16-21 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 5: 26 Mehefin 2011
Ezekiel the history teacher

Eseciel 20:1-44 — Pregethwr: Roger Borlace

Rhan 6: 3 Gorffennaf 2011
Ezekiel the Adviser

Eseciel 18 — Pregethwr: Deb Stammers

Rhan 7: 17 Gorffennaf 2011
Ezekiel the Bereaved Prophet

Eseciel 24:1-27 — Pregethwr: Geoff Birch

Rhan 8: 24 Gorffennaf 2011
Ezekiel the Overseas Correspondent

Eseciel 27:1-36 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 9: 31 Gorffennaf 2011
Ezekiel the Evangelist

Eseciel 36:24-38 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 10: 7 Awst 2011
Ezekiel the Heavenly Worshipper

Eseciel 40-48 — Pregethwr: Peter Cousins

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).