Gwasanaeth Sefydlu

Wnaethon ni ddathlu gwasanaeth sefydlu ein gweinidog newydd, y Parch. John Thompson, dros Zoom ar ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf. Mae fideo y gwasanaeth ar gael i'w weld ar sianel YouTube John.

Gwyliwch ar YouTube

Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Cyhoeddir maynlion o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd ym Mhenrallt yn ein taflenni newyddion misol. Hefyd, croeso i chi danysgrifio at ein calendr neu at y porthiant newyddion sy'n ymddangos dano fo ar y dudalen hon (DS mae'n debyg fydd eitemau wedi'u cyhoeddi cyn 18/03/2020 ddim yn berthnasol bellach).


Gwasanaeth Sefydlu

Cynhelir gwasanaeth sefydlu ein Gweinidog newydd, y Parch. John Thompson, ar Ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf am 2yh, gan ddefnyddio Zoom. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly os hoffech chi ymuno â'r gwasanaeth ar Zoom cysylltwch â swydffa'r eglwys ac os bosibl fydden ni'n ychwanegu chi at restr gwesteion a rhoi i chi fanylion o sut i gysylltu â'r cyfarfod.

Bydd hi'n bosibl hefyd edrych ar y gwasanaeth yn fyw, neu wedyn, ar ein sianel YouTube, a bydd dim cyfyngiadau ar rhifau am hyn.

Cyhoeddwyd: 26th June 2020

Wythnos Cymorth Cristnogol: 10-16 Mai 2020

Mae Cymorth Cristnogol yn bodoli i greu byd lle mae pawb yn gallu byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi. Wythnos 10 – 16 Mai ydy Wythnos Cymorth Cristnogol.

Mae Cytûn Bangor yn cynnal gwasanaeth addoli ar Zoom ar Ddydd Llun 11 Mai am hanner dydd. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fanylion am sut i ymuno â'r cyfarfod.

Roedd ein gwasanaeth ar 3 Mai ar bwnc Cymorth Cristnogol. Gwelwch y dudalen hon am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwaith Cymorth Cristnogol a sut i'w cefnogi nhw.

Cyhoeddwyd: 7th May 2020

Cyfarfod Gweddi Misol

Yn ogystal ag ein cyfarfodydd gweddi wythnosol ar fore dydd Sadwrn (8:30yb yn Ystafell Twrgwyn bob dydd Sadwrn), rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi misol gyda'r nos yng nghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Rydym ni'n annog pawb i ddod ato. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn y capel, ar noson wahanol bob mis i alluogi y rhai efo ymrwymiadau eraill i ddod weithiau. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7:30yh ac yn parhau am tua un awr. Dydy'r grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn yr un wythnosau a'r cyfarfod gweddi.

Bydd cyfarfod gweddi misol nesaf ar Nos Fawrth 7 Ebrill. Mae dyddiad y cyfarfod canlynol i gael ei gadarnhau o hyd.

Cyhoeddwyd: 12th March 2020

Gweddi a Phanad

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 1 Ebrill 2020.

Cyhoeddwyd: 11th March 2020

Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt am 7:30yh ar Nos Lun 27 Ebrill yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 25th February 2020

Gwasanaethau mewn Cartref Henoed

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Bydd dim gwasanaeth ym mis Mawrth. Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 6 Ebrill. O hyn ymlaen bydd y gwasanaethau yn cychwyn yn gynharach nag o'r blaen, am 2yh; mae'r gwasanaeth fel arfer yn parhau am tua hanner awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau'r dyddiad, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Cyhoeddwyd: 23rd February 2020

Porthiant Newyddion:  Tanysgrifiwch at Newyddion Penrallt. DS efallai bydd rhaid i chi gopïo'r linc yma i mewn i'ch porwr newyddion.


© 2006-2020, Eglwys Bedyddwyr Penrallt, Bangor, DU
Elusen gofrestredig ydy Penrallt (Rhif elusen DU: 1131224).
Tudalen wedi'i gosod: 09/07/2020
E-bostiwch sylwadau a phroblemau at webmaster