Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb (arlein)

Oherwydd cyfyngiadau ar wasanaethau cyhoeddus o achos Covid-19, cynhelir gwasanaethau arlein tan rhybudd pellach.

Dyma'r gwasanaeth am wythnos yma:

Dydd Sul 27 Medi

Roedd y gwasanaeth yn cynnwys amser cymun a gweddïo dros Zoom ar fore Sul ond mae fideo cymun bellach ar gael ar gyfer y rhai sydd am ddefynddio'r gwasanaeth o hyd.

Byddwch chi angen bara a gwin (neu rhywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn yn y cymun.

Mae ein gwasanaethau arlein blaenorol ar gael yma:

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, gan gynnwys y rhai o'n gwasanaethau arlein, ar ein tudalen pregethau, ynghŷd â sleidiau neu nodiadau i fynd efo rhai ohonynt. Mae rhai'r pregethau a darlleniadau ar gael hefyd ar ein sianel YouTube newydd a bydd mwy yno yn fuan.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Capel Caffi

Unwaith y mis, cynhelir Capel Caffi ar nos Sul, yn digwydd ar Zoom am 6:30yh ac yn parhau am tua awr. Mae'r gwasanaethau yn anffurfiol iawn ac yn rhyngweithiol, efo cerddoriaeth byw, trafod mewn grwpiau bach a cyfle i fyfyrdod. Bydd y ddau nesa ar 18 Hydref a 15 Tachwedd.

Arolwg Gwasanaethau Ar-lein

Helpwch ni i wella ein gwasanaethau ar-lein wrth dreulio ychydig munudau i lenwi arolwg di-enw (ar SurveyMonkey).