Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb (arlein)

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Oherwydd cyfyngiadau ar wasanaethau cyhoeddus o achos Covid-19 rydym ni wedi canslo ein gwasanaethau arferol tan rybudd pellach. Yn y cyfamser rydym ni'n symud i wasanaethau arlein.

Dyma ein gwasanaeth am Ddydd Sul 29 Mawrth (fel arfer, mae'r gwasanaeth yn Saesneg). Os bosibl, rydym ni'n awgrymu i chi ddilyn y gwasanaeth hwn am 10:30yb ar fore Sul, ond croeso i chi ddefynddio fo pryd bynnag rydych chi isio (a cymaint o weithiau). Gwasanaeth cymun yw hwn; efallai fyddwch chi am gael dipyn o fara a gwin (neu amnewidion addas) yn barod cyn dechrau'r gwasanaeth.

Mae'r gwasanaeth ar gyfer Dydd Sul 22 Mawrth ar gael o hyd. Hwn oedd ein gwasanaeth arlein cyntaf. Rydym ni'n disgwyl codi archif o wasanaethau arlein dros y wythnosau nesaf.

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, a nodiadau i fynd efo rhai cyfres pregethau, ar ein tudalen pregethau.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.