Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb a 6yh

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Mae gan wasanaeth y bore gyfleusterau ar gyfer plant a phobl ifanc, gyda meithrinfa, dosbarthiadau, a dull addoli ar gyfer bob oedran. Mae o'n gorffen tua 12:00 ac yn cael ei ddilyn gan de a choffi (ar wahân i Sul cyntaf y mis, pan fyddan ni'n rhannu cinio efo'n gilydd).

Mae dull gwasanaeth yr hwyr yn fwy meddyliol, ac mae'r gwasanaeth yn parhau am tua un awr. Tua unwaith y mis, cynhelir capel caffi — gwasanaeth hyd yn oed llai ffurfiol nag ein gwasanaethau eraill.

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, a nodiadau i fynd efo rhai cyfres pregethau, ar ein tudalen pregethau.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Mae geiriau'r caneuon ayyb. yn cael eu taflennu ar sgrîn fawr, yn ddwyieithog (Saesneg a Chymraeg) cymaint a phosibl. Mae geiriau print bras ar gael mewn ffolderi wrth y gyntedd. Fel arfer, mae digon o gopïau ar gael, ond os hoffech chi sicrhau byddwch chi'n cael copi, croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys a gallwn ni achub set ar eich cyfer. Gallwn ni hefyd ddarparu geiriau print bras ar gyfer gwasanaeth yr hwyr ar gais.

Mae Penrallt yn gyfeillgar at gadeiriau olwyn, gyda ramp mynediad at ddrysau'r blaen a'r ochr, aleau llydan a chadeiriau symudol. Mae gennym ddolen clyw ar gyfer y rhai efo diffyg clyw, a thoiledau anabl. Rydym ni am alluogi pawb i gymryd rhan, ond gadewch i ni wybod os oes ffyrdd bod ni'n gallu'ch helpu chi yn arbennig neu wella ein gwasanaethau yn gyffredinol.

Gwasanaethau ar ddod

Ymddiheurwn fod y wybodaeth ganlynol heb ei chyfieithu. Mae rhan fwyaf y gwasanaethau eu hun yn Saesneg, ond rydym ni'n canu yn ddwyieithog cymaint â phosibl a chroeso i chi siarad neu weddïo yn Gymraeg.

24th November 2019

10:30am - Baptismal / Communion Service
6pm
Get Back In The Race (Hebrews, part 5)
Hebrews 12-13. Preacher: James Goodman.

1st December 2019 - Advent Sunday

10:30am
Preacher: John Thompson.
6pm - Communion
The Missing LinkMatthew 1:1-17. Preacher: Magnus Forrester-Barker.

8th December 2019

10:30am - BMS Service led by Sarah Jackson
6pm
The Old Testament Scriptures foretell the Coming of the MessiahLuke 24:25-44. Preacher: Roger Borlace.