Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau Sul: 10:30yb (arlein)

Oherwydd cyfyngiadau ar wasanaethau cyhoeddus o achos Covid-19 rydym ni wedi canslo ein gwasanaethau arferol tan rybudd pellach. Yn y cyfamser rydym ni'n symud i wasanaethau arlein.

Dyma ein gwasanaeth am Ddydd Sul 12 Gorffennaf (fel arfer, mae'r gwasanaeth yn Saesneg). Os bosibl, rydym ni'n awgrymu i chi ddilyn y gwasanaeth hwn am 10:30yb ar fore Sul, ond croeso i chi ddefynddio fo pryd bynnag rydych chi isio (a cymaint o weithiau). Bydden ni'n rhedeg cyfarfod Zoom ar ôl y gwasanaeth bore sul i'r rhai sydd am sgwrsio efo'n gilydd; mae linc ar gael ar dudalen y gwasanaeth.

Mae ein gwasanaethau arlein blaenorol ar gael yma:

Cewch chi hyd i recordiadau'r rhan fwyaf ein pregethau, gan gynnwys y rhai o'n gwasanaethau arlein, ar ein tudalen pregethau, ynghŷd â sleidiau neu nodiadau i fynd efo rhai ohonynt. Mae rhai'r pregethau a darlleniadau ar gael hefyd ar ein sianel YouTube newydd a bydd mwy yno yn fuan.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt