Staff

Rydym ni ar hyn o bryd mewn cyfnod o wagle bugeiliol. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym ni'n cael ein harwain gan dîm o naw diacon, wedi'u cefnogi gan Magnus, ein gweinyddwr.

Rydym ni'n cael ein cynorthwyo gan ein cymedrolwr, Y Parch. John Thompson, gweinidog Capel Cymunedol Llanelwy. Ynghyd â chadeirio ein cyfarfodydd a phregethu tua unwaith y mis, bydd John yn treulio amser ym Mhenrallt bob wythnos. Fel arfer bydd o yma ar fore dydd Mercher ond bydd hyn yn newid o dro i dro, felly cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi drefnu apwyntiad efo John.


Y Diaconiaid

Mae'r diaconiaid i gyd yn aelodau Penrallt, sy'n cael eu hethol gan aelodaeth yr eglwys. Mae gan bob diacon gyfrifoldeb am un rhan o fywyd yr eglwys:

EnwCyfrifoldeb
Neil RymerYsgrifennydd
Averil FrancisTrysorydd
Jon ElliottAdeiladau a Defnydd
Wendy LemonPlant ac Ysgol Sul
Julia Morgan a Monica MorrisLletygarwch
Sarah JacksonCenhadaeth
Owen Lloyd-EvansGwasanaethau Sul
James GoodmanIeuenctid
Geoff Moore

Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r diaconiaid trwy swyddfa'r eglwys.


Magnus Forrester-Barker,
gweinyddwr yr eglwys

Y Gweinyddwr

Daeth Magnus Forrester-Barker i Fangor ym 1999 i wneud PhD mewn mathemateg, syrthiodd mewn cariad a'r ardal ac mae o wedi aros yma ers hynny. Mae o wedi bod yn gweithio fel gweinyddwr Penrallt (ac awdur y wefan) ers crëwyd y swydd ym mis Medi 2005. Cerddor brwdfrydig ydy o, ac mae o'n chwarae sawl offeryn mewn bandiau lleol (gan gynnwys grŵp cerddoriaeth Penrallt).

Cewch gysylltu â Magnus trwy swyddfa'r eglwys.