Staff

Y Parch Freddy Farías-Palacios,
     Gweinidog newydd Penrallt

Y Gweinidog

Ar ôl cyfnod o ddwy flynedd o wagle bugeiliol, rydym ni wrth ein bodd i groesawu ein Gweinidog newydd, Y Parch. Freddy Farías-Palacios, ers mis Ebrill 2017.

Yn frodorol o Ecuador, mae Freddy yn dod o deulu Bedyddwyr. Mae'i dad a'i daid yn weinidogion y Bedyddwyr. Fel Cristion ifanc, ymunodd â llynges Ecuador yn 1984. Yn 1990 priododd Cecilia. Yn 1993, aeth i hyfforddi yn Texas a Philadelphia yn yr UDA a dychwelodd i Ecuador yn 1994, pan wnaeth y ddau gyflwyno eu bywydau yn llwyr i Grist. Yn 1996 gafodd ei ordeinio fel diacon o Eglwys Efengylaidd y Bedyddwyr Esmirna, Guayaquil, Ecuador a gwasanaethodd fel hyfforddwr Saesneg yng Nghanolfan Technoleg Lyngesol yno. Wedyn, yn 2000, symudodd Freddy a'i deulu i Lundain i weithio yn Llysgenhadaeth Ecuador. Gafodd ei ofyn i arwain addoli a dysgu mewn cynulleidfa fach yn Alperton, o'r enw Comunidad Cristiana Latina. O achos y gwaith yno, daeth ei yrfa lyngesol i ben er mwyn mynd i mewn i weinidogaeth llawn amser. Yn 2005 ymunodd Freddy â Choleg Spurgeon's i astudio ar gyfer ei radd ac i ddod yn weinidog achrededig y Bedyddwyr. Tra oedd o'n hyfforddi o hyd, dechreuodd gweithio yn Eglwys y Bedyddwyr Eastern Avenue, Essex, lle parhaodd i weini ar ôl ei ordeinio yn 2008. Gwelodd ei weinidogaeth yno dyfiant mewn nifer ac, yn fwy arwyddocaol, yn ysbrydol, gan atynnu a gweithio'n agos gyda chynulleidfa amrywiol ac amlhiliol. Allwedd gweinidogaeth Freddy ydy'r cariad bod Ioan 13:35 yn cyfeirio ato.

Cerddor brwdfrydig, mae Freddy yn canu'r gitâr a'r piano. Mae o hefyd yn mwynhau ymarfer yn y gampfa, chwilio am fargeinion a mynd ar wyliau efo'i deulu. Mae o wedi symud i Penrallt o achos galwad gan yr Arglwydd. Mae'n adnabod o fel her ac mae o wrth ei fodd i ymateb i gynllun Duw fel mae'n datblygu - ar gyfer ei deulu a'i gynulleidfa. Dowch i weld - mae Duw ar fin gwneud pethau newydd!

Mae Freddy yn cael ei gefnogi gan dîm o wyth diacon, bob un efo ardal arbennig o gyfrifoldeb, a Magnus, ein Gweinyddwr.


Y Diaconiaid

Mae'r diaconiaid i gyd yn aelodau Penrallt, sy'n cael eu hethol gan aelodaeth yr eglwys. Mae gan bob diacon gyfrifoldeb am un rhan o fywyd yr eglwys:

EnwCyfrifoldeb
Neil RymerYsgrifennydd
Stephen BurrowsTrysorydd
Jon ElliottAdeiladau a Defnydd
Wendy LemonPlant ac Ysgol Sul
Julia Morgan a Monica MorrisLletygarwch
Sarah JacksonCenhadaeth
Owen Lloyd-EvansGwasanaethau Sul

Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r diaconiaid trwy swyddfa'r eglwys.


Magnus Forrester-Barker,
gweinyddwr yr eglwys

Y Gweinyddwr

Daeth Magnus Forrester-Barker i Fangor ym 1999 i wneud PhD mewn mathemateg, syrthiodd mewn cariad a'r ardal ac mae o wedi aros yma ers hynny. Mae o wedi bod yn gweithio fel gweinyddwr Penrallt (ac awdur y wefan) ers crëwyd y swydd ym mis Medi 2005. Cerddor brwdfrydig ydy o, ac mae o'n chwarae sawl offeryn mewn bandiau lleol (gan gynnwys grŵp cerddoriaeth Penrallt).

Cewch gysylltu â Magnus trwy swyddfa'r eglwys.