Staff

Y Gweinidog

Y Gweinidog

Rydym ni wedi bod mewn cyfnod o wagle bugeiliol ond yn ddiweddar rydym ni wedi penodi'r Barch. John Thompson fel ein gweinidog. Bydd sefydliad John yn digwydd yn gynnar ym mis Gorffennaf, ond mae o wedi bod yn gweithio efo ni fel ein cymedrolwr yn ystod y gwagle ac mae o ar gael i'w gysylltu ar minister@penrallt.org neu 07931 150697.

Mae John yn cael ei gefnogi gan dîm o naw diacon a'n gweinyddwr, Magnus.


Y Diaconiaid

Mae'r diaconiaid i gyd yn aelodau Penrallt, sy'n cael eu hethol gan aelodaeth yr eglwys. Mae gan bob diacon gyfrifoldeb am un rhan o fywyd yr eglwys.

EnwCyfrifoldeb
Owen Lloyd-EvansYsfrifenydd
Averil FrancisTrysorydd
Jon ElliottAdeiladau a Defnydd
Wendy LemonPlant ac Ysgol Sul
Julia Morgan & Monica MorrisLletygarwch
Sarah JacksonCenhadaeth
James GoodmanIeuenctid
Geoff Moore
Neil Rymer

Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r diaconiaid trwy swyddfa'r eglwys.


Y Gweinyddwr

Y Gweinyddwr

Daeth Magnus Forrester-Barker i Fangor ym 1999 i wneud PhD mewn mathemateg, syrthiodd mewn cariad a'r ardal ac mae o wedi aros yma ers hynny. Mae o wedi bod yn gweithio fel gweinyddwr Penrallt (ac awdur y wefan) ers crëwyd y swydd ym mis Medi 2005. Cerddor brwdfrydig ydy o, ac mae o'n chwarae sawl offeryn mewn bandiau lleol (gan gynnwys grŵp cerddoriaeth Penrallt).

Cysylltwch â Magnus swyddfa'r eglwys.