Croeso i Penrallt

Gwasanaethau Ar-lein »

Welcome to Penrallt

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gallwch chi ymuno a Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig). D.S. bydd y swyddfa ar gau o 24 Rhagfyr ac yn ail-agor ar 4 Ionawr.

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n gwneud ein gorau glas i newid i wasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

Byddem ni'n ymuno ag eglwysi eraill Bangor ar gyfer digwyddiadau ar Zoom yn ystod Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol, rhwng 18 a 25 Ionawr. Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor o wybodaeth.

Newyddion
Grwpiau cartref
Beibl a cwpanau

Mae ein grwpiau cartref yn cyfarfod arlein yn ystod yr wythnos ac yn darparu cyfle gwych i astudio'r Beibl, gweddïo a treulio amser efo'n gilydd. Os dydych chi ddim yn aelod o grŵp cartref yn barod, rydym ni'n eich annog chi'n gynnes i brofi un.

Darganfyddwch mwy am grwpiau cartref
Gweithiwr Ieuenctid
Mynyddoedd

Rydym ni am benodi gweithiwr ieuenctid rhan amser. Mae manylion am y swydd a sut i wneud cais drosti yn y Pecyn Cais. Dyddiad cau ymgeisio ydy Dydd Sul 31 Ionawr.

Pecyn Cais Gweithiwr Ieuenctid
Adeilad Penrallt