Gwasanaeth Sefydlu

Wnaethon ni ddathlu gwasanaeth sefydlu ein gweinidog newydd, y Parch. John Thompson, dros Zoom ar ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf. Mae fideo y gwasanaeth ar gael i'w weld ar sianel YouTube John.

Gwyliwch ar YouTube
Gardd Penrallt
Cynhaeaf
Twmpath 10 Mlynedd

Dydd Sul 12 Gorffennaf

Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor.

Croeso i Eglwys Bedyddwyr Penrallt

Cyrraedd Penrallt

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n gwneud ein gorau glas i newid i wasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Er bod ni'n ceisio cynnal adrannau allweddol y wefan hon yn gyfredol (e.e. y dudalen hon a tudelennau newyddion a gwasanaethau, mae'n debyg bydd darnau o'r wefan yn cael eu diweddaru yn arafach, os o gwbl, yn ystod y sefyllfa presennol.

Dydd Sul 12 Gorffennaf

Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor.

Cyrraedd Penrallt