Coronavirus

Fel llawer o eglwysi ac enwadau eraill, rydym ni wedi cau ein hadeilad i bob wasanaeth a cyfarfod tan rybudd pellach. Yn y cyfamser, cynhelir gwasanaethau arlein ar fore ddydd Sul am 10:30yb. Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys trwy ebost at office@penrallt.org (unrhyw amser) neu ffôn ar 07934 231788 (Llun-Gwener, 10yb-3yh).

Darllenwch y llythr hwn (PDF) a cyhoeddwyd ar ddydd Mercher 18 Mawrth.

Gardd Penrallt Cynhaeaf Twmpath 10 Mlynedd

Dydd Sul 7 Mehefin

Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor.

Croeso i Eglwys Penrallt

Cyrraedd PenralltCorff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n gwneud ein gorau glas i newid i wasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Er bod ni'n ceisio cynnal adrannau allweddol y wefan hon yn gyfredol (e.e. y dudalen hon a tudelennau newyddion a gwasanaethau, mae'n debyg bydd darnau o'r wefan yn cael eu diweddaru yn arafach, os o gwbl, yn ystod y sefyllfa presennol.

Os ydych chi'n cael trafferth cael hyd i rywbeth ar y wefan hon, efallai bydd map y wefan yn ddefnyddiol.