Dechreuodd ein Cwrs Alpha ar nos Lun 27 Ionawr, ond mae hi'n dal yn bosibl i ymuno. Croeso i bawb.

Gardd Penrallt Cynhaeaf Twmpath 10 Mlynedd

Dyddiadau Pwysig

Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor.

Croeso i Eglwys Penrallt

Cyrraedd PenralltCorff o gredwyr Cristnogol rydym ni, sy'n cyfarfod ym Mangor yng Ngogledd Cymru. Fel eglwys fywiog, ac un sy'n tyfu, mae gennym fel arfer dau wasanaeth bob dydd Sul yn ogystal â nifer o weithgareddau trwy'r wythnos. Nid o Fangor yn unig ddaw ein haelodau, ond o Ogledd Gwynedd ac Ynys Môn, ac mae gennym berthynas da gyda'r eglwysi eraill yn yr ardal. Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Mae gennym ganolfan cymunedol, Canolfan Penrallt, yng nghefn ein hadeilad. Mae o'n ganolbwynt i'n weithrediad i mewn ein cymuned lleol, ar gael i logi gan unigolion a grwpiau.

I ddarganfod mwy am sut mae Penrallt, ymwelwch â'r dudalen hon.

Os ydych chi'n cael trafferth cael hyd i rywbeth ar y wefan hon, efallai bydd map y wefan yn ddefnyddiol.