Croeso i Penrallt

Gwasanaethau Ar-lein »

Welcome to Penrallt

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gallwch chi ymuno a Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n gwneud ein gorau glas i newid i wasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Myfyrwyr
Pont Menai ar Adlewyrchiad

Rhown groesi i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd i Fangor ac i Penrallt

Myfyrwyr
Arolwg Gwasanaethau Ar-lein
Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt

Helpwch ni i wella ein gwasanaethau ar-lein wrth dreulio ychydig munudau i lenwi arolwg di-enw (ar SurveyMonkey).

Arolwg
Gweddi
Dwylo wrth weddïo

Cyflwyniad byr i weddi — beth ydy o a sut i'w wneud.

Sut i Weddïo
Adeilad Penrallt