Croeso i Penrallt

Gwasanaethau Ar-lein »

Welcome to Penrallt

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gallwch chi ymuno a Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig). D.S. bydd y swyddfa ar gau o 24 Rhagfyr ac yn ail-agor ar 4 Ionawr.

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n gwneud ein gorau glas i newid i wasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Grwpiau cartref
Beibl a cwpanau

Mae ein grwpiau cartref yn cyfarfod arlein yn ystod yr wythnos ac yn darparu cyfle gwych i astudio'r Beibl, gweddïo a treulio amser efo'n gilydd. Os dydych chi ddim yn aelod o grŵp cartref yn barod, rydym ni'n eich annog chi'n gynnes i brofi un.

Darganfyddwch mwy am grwpiau cartref
World Day of Prayer
World Day of Prayer

Ymunwch â Cristnogion ledled y byd i weddïo gan ddefnyddio gwasanaeth wedi'i baratoi gan merched Cristnogol Vanuatu. Gwasanaethau ar Zoom o Fangor yn Gymraeg am 11yb ac yn Saesneg am 2yh. Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor o wybodaeth a cysylltau.

Tudalen Newyddion
Gweithgareddau Ieuenctid
Gweithgareddau Ieuenctid ym Mhenrallt

Cyfarfodydd byr ar Zoom efo gweithgareddau i bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed.

Darganfyddwch Mwy
Adeilad Penrallt