Yn ystod y pandemig coronafeirws mae rhan fwyaf ein gweithgareddau wedi bod ar lein. Rydym ni bellach yn dychwelyd yn raddol i'n hadeilad, gan edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Bellach does dim rhaid archebu lle os hoffech chi ddod i wasanaeth, ond gwelwch ein tudalen gwasanaethau am gyfyngiadau sydd yma o hyd; mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Mae pob mynediad arall i'r adeilad trwy drefniant blaenorol yn unig.

Mae Swyddfa'r Eglwys ar gau o hyd, ond rydych chi'n gallu cysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost: office@penrallt.org, neu ar ffôn symudol: 07934 231788 (Llun - Gwener, 10yb - 3yh yn unig).

Sut i ddod o hyd i ni

D.S. mae'r dudalen hon yn sôn am sut i ffeindio ein hadeilad. Gwelwch dudalen tudalen cyswllt.

Adeilad yr eglwys

Rydym ym Mangor Uchaf ar Ffordd Caergybi, rhwng cylchfan Morrisons a Ffordd y Coleg. Mae'r adeilad ar ochr dde os ydych yn mynd i fyny'r allt, neu ar ochr chwith os ydych yn mynd i lawr. Rydym ni tua dau ddrws i lawr o'r dafarn Belle Vue, sy'n sefyll wrth gornel Ffordd y Coleg.

Cyfeiriadau

Map of Upper Bangor showing Penrallt

Os ydych chi'n gyrru i Benrallt o unrhyw gyfeiriad a dydych chi ddim yn gyfarwydd efo Bangor, awgrymir dod ar yr A55 a'i gadael wrth Gyffwrdd 9 (yr un yn syth cyn Pont Britannia - neu yn syth ar ei hôl os ydych chi'n dod o Ynys Môn; dyma'r drydydd troad i Fangor os dewch chi o'r Dwyrain), gan ddilyn arwyddion i Fangor (A487, yn ymuno â'r A5 wrth dafarn yr Antelope). Wrth gyrraedd Bangor, mae'r ffordd yn mynd i'r dde ar ôl arwydd terfyn cyflymder 30mya. Yn fuan wedyn, fyddwch chi'n gweld troad i'r chwith, efo tafarn y Belle Vue ar y gornel. Mae'n hadeilad ni yn syth wedyn ar y chwith (ar y brif ffordd).

Our postcode, should you need it for your Sat Nav or other direction-finding tools, is LL57 2EU. Os hoffech chi ragor o gymorth efo cyfeiriadau, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Parcio

Sylwch fod gynnon ni ddim llefydd yn y maes parcio drws nesaf i'r eglwys, sy'n faes parcio talu ac ymddangos (tua £1/awr).

Defnyddio cludiant cyhoeddus

Mae gorsaf Bangor tua 5 munud i lawr yr allt ar droed, ac mae gwasanaethau eithaf aml i'r ddau gyfeiriad (sef, i Gaergybi neu i Landudno a Lloegr).

Mae sawl safle bws yn agos, wedi'u defnyddio gan amryw wasanaethau bws lleol.

Cewch lawrlwytho amserlenni bysiau oddi ar wefan Cyngor Gwynedd ac efallai fydd gwefan Traveline-Cymru yn ddefnyddiol i chi hefyd i gynllunio teithio ar gludiant cyhoeddus.


© 2006-2021, Eglwys Bedyddwyr Penrallt, Bangor, DU
Elusen gofrestredig ydy Penrallt (Rhif elusen DU: 1131224).
Tudalen wedi'i gosod: 09/08/2021
E-bostiwch sylwadau a phroblemau at webmaster