Tîm Arweinyddiaeth

Y Gweinidog

Y Gweinidog

Ein gweinidog ydy'r Parch. John Thompson. Mae John yn mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, dyddiau allan efo'r teulu a ffrindiau a cerddoriaeth. Hefyd chwaraeon amrywiol a chwarae'r gitar pan mae gynno fo amser. Mae o ar gael i'w gysylltu ar minister@penrallt.org neu 07931 150697.

Mae John yn cael ei gefnogi gan dîm o naw diacon a'n gweinyddwr, Magnus.


Y Diaconiaid

Mae'r diaconiaid i gyd yn aelodau Penrallt, sy'n cael eu hethol gan aelodaeth yr eglwys. Mae gan bob diacon gyfrifoldeb am un rhan o fywyd yr eglwys.

Enw Cyfrifoldeb
Jan Ablett Ysfrifenydd
Cathy Cathy Fooks Trysorydd
Wendy L Wendy Lemon Plant ac Ysgol Sul
Wendy B Wendy Broadbent Efengyliaeth
Lesley Lesley Jackson Gweinyddiaethau am Wragedd
Sarah Sarah Jackson Cenhadaeth
Ama Ama Eyo Gweddi
James James Goodman Addoli a Gwasanaethau Sul

Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r diaconiaid trwy swyddfa'r eglwys.


Y Gweinyddwr

Y Gweinyddwr

Daeth Magnus Forrester-Barker i Fangor ym 1999 i wneud PhD mewn mathemateg, syrthiodd mewn cariad a'r ardal ac mae o wedi aros yma ers hynny. Mae o wedi bod yn gweithio fel gweinyddwr Penrallt (a prif awdur y wefan) ers crëwyd y swydd ym mis Medi 2005. Cerddor brwdfrydig ydy o, ac mae o'n chwarae sawl offeryn mewn bandiau lleol (gan gynnwys grŵp cerddoriaeth Penrallt).

Cysylltwch â Magnus swyddfa'r eglwys.


Y Gweithiwr Ieunctid

Y Gweithiwr Ieunctid

Mae Becca Williams yn wreiddiol o Abertawe a daeth i Fangor i astudio Daearyddiaeth Ffisegol ac Eigioneg. Datblygodd hi galon am bobl ifanc, yn arbennig y rhai yn ardal Gogledd Cymru; gweithiwr ieuenctid Penrallt ydy hi bellach. Mae hi wrth ei bodd yn yr awyr agored, nofio mewn llynnoedd a darllen llyfrau!

Cyslltwch â Becca ar youth@penrallt.org.