Gweithgareddau i Blant â Phobl Ifanc

Ym Mhenrallt rydym ni'n ymroddgar at ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer ein plant a phobl ifanc, gan gydnabod mai nhw ydy eglwys yfory ynghyd â rhan fywydol o eglwys heddiw.

Dydd Sul

Mae ein gwasanaethau ar-lein yn cynnwys defnydd, fel arfer sgwrs byr a chân, ar gyfer plant (ond ar gael ac yn ddefnyddiol i bawb) a weithiau mae gennym gwasanaethau bob oedran sy'n cynnwys mwy o weithgareddau i blant.

Canol Wythnos

Mae ein plant o 5 i 11 oed yn cyfarfod dros Zoom ar nos Fawrth am gemau a gweithgareddau wedi'i sefydlu ar y Beibl. Mae'r sesiynau yn cychwyn am 6yh ac yn parhau am tua 45 munud.

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer gemau ar-lein, pobi dros Zoom a gweithgareddau eraill. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys ar gyfer manylion pellach. Ar nos Iau 17 Mehefin bydden ni'n cael noson o bizza, gemau ac os mae'r tywydd yn ddigon braf awn ni am dro o gwmpas Bangor, o 7 tan 9yh; bydden ni'n cyfarfod wrth adeilad yr eglyws.

Gweithgaredd Ieuenctid, Nos Iau 17 Mehefin, 7yh

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r grwpiau neu weithgareddau yma, cysylltwch â swyddfa'r eglwys, neu ar gyfer gweithgareddau i bobl ifanc, cysylltwch â'n gweithiwr ieuenctid. Ceir manylion am weithgareddau penodol hefyd ar dudalen newyddion.