Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Gweithiwr Ieuenctid

Gweithiwr Ieuenctid

Rydym ni wrth ein boddau i groesawu ein gweithiwr ieuenctid newydd, Becca Williams, fel aelod Tîm Arweinyddiaeth Penrallt.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae'n gwasanaethau ar-lein ac ar agor i bawb. Mae rhai yn fyw am 10:30yb ar ddydd Sul efo cynulleidfa bach yn yr adeilad (mae rhaid i chi archebu lle i fod yno) ac eraill yn ymuno â ni ar Zoom. Mae'r gwasanaethau eraill wedi'i recordio ymlaen llaw ac ar gael ar unryw amser, ond rydym ni'n awgrymu ei wneud ar fore Sul a wedyn ymuno â ni am sgwrs ar Zoom am 11:30yb. Mae manylion a cysylltau ar gael ar ein tudalen gwasanaethau:

Ar ddydd Sul cyntaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Byddwch chi angen bara a gwin (neu rhywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am hanner dydd ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Newyddion Eraill

Diweddariad Adeilad

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer gemau ar-lein, pobi dros Zoom a gweithgareddau eraill. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys ar gyfer manylion pellach. Ar nos Iau 17 Mehefin bydden ni'n cael noson o bizza, gemau ac os mae'r tywydd yn ddigon braf awn ni am dro o gwmpas Bangor, o 7 tan 9yh; bydden ni'n cyfarfod wrth adeilad yr eglyws.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion