Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Alpha

Bydd ein cwrs Alpha nesaf ar nos Fercher am 12 wythnos, gan ddechrau ar 28 Medi 2022. Anfonwch e-bost at alpha@penrallt.org os hoffech chi gofrestru i'r crws neu ddarganfod mwy amdano.

Birthday Bash

Dydd Sul 2 Hydref yn syth ar ôl y gwasanaeth. Ymunwch â ni i ddathlu penblwydd 50 oed John, ein gweinidog, yn ogystal â phenblwyddi eraill bod ni wedi gorfod colli yn ddiweddar. Hwyl i deulu'r eglwys i gyd — cinio rhanedig efo cacen, gemau, heriau, paentio wyneb ayyb.

Gwasanaethau Hwyrol

Mae ein gwasanaethau hwyrol yn cymryd seibiant dros yr haf ac rydym ni am eu hail-gychwyn ym mis Hycref. Gwyliwch yma am ragor o wybodaeth.

Gwasanaeth Sefydlu

Croeso i chi fynd i wasanaeth sefydlu'r Parch. Mark Young yn Eglwys Cymunedol yn Llandudo (LL30 2BY) ar ddydd Sadwrn 22 Hydref am 2yh. Darperir te, coffi a chacennau. Os bosibl, gadewch i ni wybod os ydych chi am fynd er mwyn i ni roi iddyn nhw rhifau ar gyfer lluniaeth.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae ein gwasanaethau ar agor i bawb. Cynhelir fel arfer am 10:30yb ar ddydd Sul, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion a cysylltau:

Ar ddydd syl olaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Darperir y cymun mewn ffordd ddiogel rhag Covid i'r rhai yn yr adeilad; bydd y rhai ar Zoom angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Mae ein cyfarfodydd gweddi bellach ar nos Sul, fel arfer ail Sul y mis am 6yh yn adeilad yr eglwys. Gwelwch y Digwyddiadau i Ddod y dudalen hon ar gyfer manylion yr un nesaf.

Renew 57

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. Lluniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Newyddion Eraill

Soul Sisters

Soul Sisters ydy grwp cymrodorol merched Penrallt. Fel arfer, maen nhw'n cyfarfod ar ail fore Sadwrn y mis ar gyfer gweithgareddau amrywiol. Rhagor o fanylion yn ein taflenni newyddion.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer Ignite, grŵp sy'n cyfarfod fel arfer yn adeilad yr eglwys ond weithiau'n mynd allan wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau gwahanol o wythnos i wythnos. Mae gennym hefyd grŵp o'r enw Deeper sy'n cyfarfod yn ystod ein gwasanaethau bore Sul am sgwrsiau dyfnach ynglyn â bywyd, Cristnogaeth ac unrhywbeth arall mae'r pobl ifanc am drafod. Croeso i chi gysylltu a'n gweithiwr ieuenctid, Becca (youth@penrallt.org), am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion