Diogelu

Mae Penrallt yn ddifrifol am ddiogelu ac rydym ni wedi ymrywmo i amddiffyn yr holl blant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl sy mewn cysylltiad â ni. Dyma copi ein datganiad polisi diogelu a'r polisi a gweithdrefnau cyflawn: