Grwpiau Cartref

Mae grwpiau cartref yn rhan hanfodol o fywyd yr eglwys, gan adael i ni dod efo'n gilydd i weddïo, astudio'r Beibl a cael cymedeithas.

Mae ein grwpiau cartref yn cyfarfod ymlaen o hyd, fel arfer ar Zoom, ond mae rhai o'r grwpiau hefyd yn ail-ddechrau cyfarfod wyneb yn wyneb.

Mae gennym grwpiau sy'n cyfarfod nos Lun, nos Fawrth a nos Iau ac ar fore dydd Mawrth a dydd Gwener. Y rhan fwyaf o'n grwpiau cartref sy'n cynnwys pobl o amrywiaeth o oedrannau a chefndiroedd. Mae'r grŵp nos Fawrth yn bennaf ar gyfer oedolion ifanc (gan gynnwys myfyrwyr), ac mae un o'r grwpiau bore Gwener ar gyfer merched yn unig.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o'r grwpiau cartref hyn, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Pier Bangor