Cyfresi Pregethau

Dyma rhestr o gyfresi sy wedi cael eu pregethu ym Mhenrallt; cliciwch ar deitl cyfres i weld pregethau'r gyfres hon (DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon):

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).