Gweddi

Mae gweddi yn rhan hanfodol o'n bywyd fel Cristnogion. Dyma cyflwyniad 3-munud i weddi (yn Saesneg) gan ein gweinidog, John, gan gynnwys gweddi 1-munud i gyflwyno beth yw gweddi a sut i'w wneud:

Os hoffech chi i ni weddïo drosoch, neu os ydych chi am dderbyn rhagor o wybodaeth i'ch helpu i weddïo, anfonwch e-bost atom ni:

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.