Gweddi

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

18 – 24 Ionawr. Bydd Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol eleni ar bwnc Gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad. Bydd hi'n defnyddio adnoddau wedi'u paratoi gan eglwysi'r Dwyrain Canol. Cynhelir pob digwyddiad ar gyfer eglwysi ym Mangor ar Zoom oherwydd cyfyngiadau Covid. Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor o wybodaeth a chysylltau.

Mae gweddi yn rhan hanfodol o'n bywyd fel Cristnogion. Dyma cyflwyniad 3-munud i weddi (yn Saesneg) gan ein gweinidog, John, gan gynnwys gweddi 1-munud i gyflwyno beth yw gweddi a sut i'w wneud:

Os hoffech chi i ni weddïo drosoch, neu os ydych chi am dderbyn rhagor o wybodaeth i'ch helpu i weddïo, anfonwch e-bost atom ni:

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Mae gennym hefyd cyfarfod gweddi misol, fel arfer ar ail nos Fercher y mis am 7:30yh yn adeilad yr eglwys. Caiff y cyfarfod hwn mo'i recordio neu ddarlledu. Gwelwch tudalen newyddion i gadarnhau'r manylion.