Pregethau

Mae'r dudalen hon ar gyfer pregethau o'n oedfeydd ddiweddar. Gwelwch isod am opsiynau ychwanegol. DS mae'r pregethau fel arfer yn Saesneg, felly dydyn ni ddim yn cyfieithu'r teitlau yma.

5 Mai 2024
The Ascension

Actau 1:1-11. Pregethwr: Donald Poirot.

28 Ebrill 2024
Carried on Eagles' Wings

Eseia 40:31. Pregethwr: John Thompson.

21 Ebrill 2024
Christians Against Poverty: Saving people from debt

Pregethwr: Ruth Godding.

7 Ebrill 2024
After Easter - New Life in Jesus - Learning and Responding

Actau 3:12-19. Pregethwr: Arwel Jones.

31 Mawrth 2024
Awesome Easter Surprises

Mathew 27:50-28:10. Pregethwr: John Thompson.

17 Mawrth 2024
Lessons from Jonah

Jona 1-4. Pregethwr: John Thompson.

Rhan 6 o gyfres.

3 Mawrth 2024
Hidden in plain sight

Philipiaid 2:5-11. Pregethwr: Magnus Forrester-Barker.

25 Chwefror 2024
The compassionate and gracious God... abounding in love

Jona 4. Pregethwr: John Thompson.

Rhan 5 o gyfres.

Mae cysylltau i wasanaethau arlein ar gael ar ein prif dudalen oedfeydd. Mae llawer o'r pregethau, a fideos eraill, ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Am bregethau hŷn, neu'r rhai heb recordiadau, gwelwch ein tudalen archif. Am fanylion o bregethau i ddod yn fuan, gwelwch tudalen ein taflenni newyddion misol.

Mae llawer ein pregethau yn rhan o gyfres ar bwnc pendant.