Pregethau

Mae'r dudalen hon ar gyfer pregethau o'n gwasanaethau diweddar. Gwelwch isod am opsiynau ychwanegol. DS mae'r pregethau fel arfer yn Saesneg, felly dydyn ni ddim yn cyfieithu'r teitlau yma.

3 Rhagfyr 2023
Advent: Hope

Pregethwr: John Thompson.

26 Tachwedd 2023
I am in Christ

Pregethwr: Ama Eyo.

Rhan 8 o gyfres.

19 Tachwedd 2023
I am chosen

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 7 o gyfres.

12 Tachwedd 2023
I am free

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 6 o gyfres.

22 Hydref 2023
I am a citizen of heaven

Philipiaid 3:20; Hebreaid 13:14. Pregethwr: Magnus Forrester-Barker.

Rhan 5 o gyfres.

15 Hydref 2023
I am a temple of the Holy Spirit

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 4 o gyfres.

8 Hydref 2023
How much is He worth?

Sechareia 11:12,13; Mathew 26:14-16. Pregethwr: Donald Poirot.

24 Medi 2023
I am a new creation

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 3 o gyfres.

17 Medi 2023
I am a child of God

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 2 o gyfres.

10 Medi 2023
I am made in the image of God

Pregethwr: John Thompson.

Rhan 1 o gyfres.

Mae cysylltau i wasanaethau arlein ar gael ar ein prif dudalen gwasanaethau. Mae llawer o'r pregethau, a fideos eraill, ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Am bregethau hŷn, neu'r rhai heb recordiadau, gwelwch ein tudalen archif. Am fanylion o bregethau i ddod yn fuan, gwelwch tudalen ein taflenni newyddion misol.

Mae llawer ein pregethau yn rhan o gyfres ar bwnc pendant.