Croeso i Penrallt

Gwasanaethau »

Welcome to Penrallt

Yn ystod y pandemig coronafeirws symudodd rhan fwyaf ein gweithgareddau ar lein. Rydym ni bellach wedi dychwelyd i'n hadeilad, gan ddal i edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion cyfyngiadau ac argymhelliadau sydd yma o hyd. Mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Os ydych chi am ddod i'r cyfarfod ar adegau eraill, rydym ni'n awgrymu cysylltu ni o'r blaen i sicrhau bydd rhywun o gwmpas.

Gallwch chi gysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru, yn caru a chefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Logo Newydd

Rydym ni wedi mabwysiadu logo newydd yn ddiweddar, wedi'i greu gan Becca, ein gweithiwr ieuenctid a myfyrwyr.

Kindle (Clwb Plant)
Kindle (Clwb Plant)

Kindle ydy clwb am ddim bob yn ail wythnos i blant, o 6 i 7yh. Croeso i bob plentyn oedran ysgol cynradd, ac bydd lle i rieni aros am banad a sgwrs. Am ragor o wybodaeth, gwelwch y dudalen ieuencti a phlant.

Tudalen ieuenctid a phlant
Renew 57
Panad

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. Lluniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Dysgwch mwy am Renew 57
Adeilad Penrallt