Croeso i Penrallt

Gwasanaethau »

Welcome to Penrallt

Yn ystod y pandemig coronafeirws mae rhan fwyaf ein gweithgareddau wedi bod ar lein. Rydym ni bellach yn dychwelyd yn raddol i'n hadeilad, gan edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Bellach does dim rhaid archebu lle os hoffech chi ddod i wasanaeth, ond gwelwch ein tudalen gwasanaethau am gyfyngiadau sydd yma o hyd; mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Mae pob mynediad arall i'r adeilad trwy drefniant blaenorol yn unig.

Gallwch chi gysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y sefyllfa cyfredol efo Covid-19, rydym ni'n methu cyfarfod efo'n gilydd yn ein hadeilad fel arfer, ond rydym ni'n dal i gynnal gwasanaethau a cyfarfodydd eraill arlein ac i gefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Parti Goleuni: Dydd Sul 31 Hydref, 4:30yh

Rydym ni am gynnal parti amgen yn lle partiau Nos Galan Gaeaf o 4:30 i 6yh ar gyfer plant a'u teuleodd. Mae rhaid archebu lleoedd — gwelwch tudalen archebu am ragor o wybodaeth.

Parti Goleuni (Eventbrite)
Grwpiau cartref
Beibl a cwpanau

Mae ein grwpiau cartref yn cyfarfod arlein neu wyneb yn wyneb yn ystod yr wythnos ac yn darparu cyfle gwych i astudio'r Beibl, gweddïo a treulio amser efo'n gilydd. Os dydych chi ddim yn aelod o grŵp cartref yn barod, rydym ni'n eich annog chi'n gynnes i brofi un.

Dysgwch mwy am grwpiau cartref
Sut i Weddïo
Croes Celtaidd

Cyflwyniad byr i weddi — beth ydy o a sut i'w wneud.

Gweddi
Adeilad Penrallt