Croeso i Penrallt

Gwasanaethau »

Welcome to Penrallt

Yn ystod y pandemig coronafeirws symudodd rhan fwyaf ein gweithgareddau ar lein. Rydym ni bellach wedi dychwelyd i'n hadeilad, gan ddal i edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion cyfyngiadau ac argymhelliadau sydd yma o hyd. Mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Os ydych chi am ddod i'r cyfarfod ar adegau eraill, rydym ni'n awgrymu cysylltu ni o'r blaen i sicrhau bydd rhywun o gwmpas.

Gallwch chi gysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru, yn caru a chefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Alpha
Alpha

Bydd ein cwrs Alpha nesaf ar nos Fercher am 12 wythnos, gan ddechrau ar 28 Medi 2022. Anfonwch e-bost at alpha@penrallt.org os hoffech chi gofrestru i'r crws neu ddarganfod mwy amdano.

Dysgwch mwy am Alpha
Renew 57
Panad

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. Lluniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Dysgwch mwy am Renew 57
Sut i Weddïo
Croes Celtaidd

Cyflwyniad byr i weddi — beth ydy o a sut i'w wneud.

Gweddi
Adeilad Penrallt