Croeso i Penrallt

Oedfeydd »

Welcome to Penrallt

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru, yn caru a chefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Alpha ym Mhenrallt
Alpha

Cynhelir ein cwrs Alpha nesa ar nos Lun o 25 Medi am 12 wythnos. Croeso i bob oedolyn (a phob cwestiwn).

Dysgwch mwy am Alpha
Sut i Weddïo
Croes Celtaidd

Cyflwyniad byr i weddi — beth ydy o a sut i'w wneud.

Gweddi
Renew 57
Panad

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. Lluniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Dysgwch mwy am Renew 57
Adeilad Penrallt