Croeso i Penrallt

Gwasanaethau »

Welcome to Penrallt

Yn ystod y pandemig coronafeirws mae rhan fwyaf ein gweithgareddau wedi bod ar lein. Rydym ni bellach yn dychwelyd yn raddol i'n hadeilad, gan edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Awgrymir bod chi'n archebu lle os hoffech chi ddod i wasanaeth, gan fod niferau yn yr adeilad yn gyfyngedig; gwelwch ein tudalen gwasanaethau am gyswllt i archebu a manylion cyfyngiadau eraill sydd yma o hyd. Mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Mae pob mynediad arall i'r adeilad trwy drefniant blaenorol yn unig.

Gallwch chi gysylltu â Gweinyddwr yr Eglwys trwy e-bost (office@penrallt.org) neu ffôn symudol (07934 231788; Llun i Wener, 10yb tan 3yh yn unig).

Corff o gredwyr Cristnogol rydym ni yn ardal Bangor yng Ngogledd Cymru, yn caru a chefnogi ein gilydd a'n cymuned cymaint â phosibl.

Croeso i chi archwilio'r wefan i gyd a chysylltu â ni — fasen ni wrth ein boddau i glywed gynnoch chi. Dewch yn ôl yn aml i weld diweddariadau. Ar y dudalen hon cewch hyd i rai lleoedd a gallai fod o ddiddordeb arbennig, ac mae'r holl wefan ar gael trwy'r ddewislen ar ben bob dudalen.

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

18 – 24 Ionawr. Bydd Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol eleni ar bwnc Gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad. Bydd hi'n defnyddio adnoddau wedi'u paratoi gan eglwysi'r Dwyrain Canol. Cynhelir pob digwyddiad ar gyfer eglwysi ym Mangor ar Zoom oherwydd cyfyngiadau Covid. Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor o wybodaeth a chysylltau.

Rhagor o wybodaeth / Cysylltau
Alpha
Alpha

Rydym ni am redeg ein cwrs Alpha nesa ym Mhenrallt ar nosau Sul o 6:30yh, gan gychwyn ar 30 Ionawr. Gobeithir rhedeg y cwrs yn adeilad yr eglwys ond wnawn ni ei symud ar-lein os oes rhaid. Am ragor o fanylion, gwelwch ein tudalen Alpha.

Alpha
Grwpiau cartref
Beibl a cwpanau

Mae ein grwpiau cartref yn cyfarfod arlein neu wyneb yn wyneb yn ystod yr wythnos ac yn darparu cyfle gwych i astudio'r Beibl, gweddïo a treulio amser efo'n gilydd. Os dydych chi ddim yn aelod o grŵp cartref yn barod, rydym ni'n eich annog chi'n gynnes i brofi un.

Dysgwch mwy am grwpiau cartref
Adeilad Penrallt