Gwasanaethau ym Mhenrallt

Ar hyn o bryd, mae ein gwasanaethau i gyd yn digwydd ar-lein, efo cymysgiad o wasanaethau byw ar Zoom a gwasanaethau ar ein gwefan. Mae gwasanaethau yn yr ail fformat ac eithrio lle nodir yn wahanol. Rydym ni bellach yn ail-gyflwyno cynulleidfa byw i'n hadeilad ar gyfer gwasanaethau byw, er bod yr rhain ar gael dros Zoom o hyd.

Bydd gwasanaethau byw yn dechrau fel arfer am 10:30yb ddydd Sul a bydd y cysylltau Zoom ar gael ar y dudalen hon. Gobeithir bydd recordiadau'r gwasanaethau hyn ar gael wedyn ond rydym ni'n eich annog i ymuno â ni ar y dydd os gallwch chi. Yr wythnosau eraill, bydd y gwasanaethau ar gael ar unryw amser ond rydym ni'n awgrymu gwneud y gwasanaeth am 10:30 ar fore Sul cyn ymuno â ni am sgwrs ar Zoom a 11:30; bydd cyswllt i'r sgwrs ar dudalen y gwasanaeth.

Dyma'r gwasanaeth ar gyfer wythnos yma:

Mae ein gwasanaethau arlein blaenorol ar gael yma:

Cewch chi hyd i recordiadau sain rhan fwyaf ein pregethau, gan gynnwys y rhai o'n gwasanaethau arlein, ar ein tudalen pregethau, ynghŷd â sleidiau neu nodiadau i fynd efo rhai ohonynt. Mae fideos o ran fwyaf y pregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt