Gwasanaethau ym Mhenrallt

Gwasanaethau'r Bore

Mae gwasanaethau'r bore am 10:30yb ar ddydd Sul. Mae'r rhan fwyaf mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad ac eraill yn ymuno â ni dros Zoom.

Dydd Sul yma, 29 Ionawr, y bregeth fydd Becoming a cheerful giver (pregethwr: Siân Rees; D.S. bydd y bregeth ar fideo).

Gwasanaeth cymun ydy hwn. Darperir cymun mewn ffordd ddiogel rhag coronafeirws i'r rhai yn yr adeilad. Os byddwch chi'n ymuno â ni dros Zoom, byddwch chi angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Gwasanaethau Hwyrol

Mae gwasanaethau hwyrol fel arfer am 6yh ar nos Sul, gan amrywiaeth o fformatiau bob wythnos. Yn wahanol i wasanaethau're bore, dydy'r rhain ddim fel arfer yn cael eu recordio neu ddarlledu ar Zoom.

Nos Sul yma, 29 Ionawr, bydd gwasanaeth caffi yn y neuadd cefn, arweinir gan ein gweithiwr ieuenctid, Becca Williams. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys fideo, trafod a lluniaeth.

Gwelwch y tudalen newyddion misol am fanylion pellach y rhaglen mis yma.

Gwasanaethau

Fel arfer, rydym ni ddim yn recordio gwasanaethau hwyrol. Dydy fidoes o wasanaethau'r bore ddim ar gael yn gyhoeddus, ond cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fynediad i recordiad gwasanaeth.

Mae fideos y pregethau ar gael o hyd ar ein sianel YouTube. Cewch hyd i gysylltau i'r fideos yn ein archif pregethau, ynghŷd â recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau neu sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon:

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt