Oedfeydd ym Mhenrallt

Oedfeydd y Bore

Mae gwasanaethau'r bore am 10:30yb ar ddydd Sul. Mae'r rhan fwyaf mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad ac eraill yn ymuno â ni dros Zoom.

Dydd Sul yma, 11 Mehefin, y bregeth fydd Teachings of Jesus: Always ready to meet Jesus? (Luc 12:35–48; pregethwr: John Thompson).

Oedfeydd Hwyrol

Mae gwasanaethau hwyrol fel arfer am 6yh ar nos Sul, gan amrywiaeth o fformatiau bob wythnos. Yn wahanol i wasanaethau're bore, dydy'r rhain ddim fel arfer yn cael eu recordio neu ddarlledu ar Zoom.

Nos Sul yma, 11 Mehefin, bydd gwasanaeth caffi yn y neuadd cefn, arweinir gan ein gweithiwr ieuenctid, Becca Williams. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys fideo, trafod a lluniaeth.

Gwelwch y tudalen newyddion misol am fanylion pellach y rhaglen mis yma.

Gwasanaethau

Fel arfer, rydym ni ddim yn recordio'r oedfa hwyrol. Dydy fidoes oedfeydd y bore ddim ar gael yn gyhoeddus, ond cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi fynediad i recordiad gwasanaeth.

Mae fideos y pregethau ar gael o hyd ar ein sianel YouTube. Cewch hyd i gysylltau i'r fideos yn ein archif pregethau, ynghŷd â recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau neu sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon:

Cymdeithas Ar-lein Oedfa'r bore ym Mhenrallt