Gwasanaethau ym Mhenrallt

Mae gwasanaethau'r bore am 10:30yb ar ddydd Sul. Mae'r rhan fwyaf mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad ac eraill yn ymuno â ni dros Zoom.

Dydd Sul yma, 2 Hydref, y bregeth fydd A Spiritual Dimension (Actau 19:11–17. Pregethwr: Arwel Jones).

Rydym ni ar hyn o bryd yn cael seibiant o'n gwasanathau hwyrol, gan fwriadu eu hail-gychwyn ym mis Hydref.

Gwasanaethau

Fel arfer, rydym ni ddim yn recordio gwasanaethau hwyrol. Mae fideos o wasanaethau'r bore diweddar ar gael yma:

Am wasanaethau ar-lein hŷn, yn ôl i fis Mawrth 2020, gwelwch ein harchif pregethau. Yno fyddwch chi hefyd yn cael hyd i fideos y pregethau'r o'r gwasanaethau hyn, recordiadau sain yn ôl at 2008, a nodiadau a sleidiau ar gyfer rhai o'r pregethau. Sylwch fod rhai bregethau heb eu recordio.

Mae fideos o ran fwyaf y pregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein, a fideos y gwasanaethau eu hunain, ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt