Gwasanaethau ym Mhenrallt

Mae ein gwasanaethau i gyd ar hyn o bryd mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Mae gwasanaethau am 10:30yb ar fore dydd Sul heblaw lle nodir fel arall. O dan reolaeth cyfredol Llywodraeth Cymru, does dim rhaid archebu lle i ddod i'r adeilad, ond mae cyfyngderau eraill yma o hyd:

  • Mae rhaid i chi beidio â dod os oes gynnoch chi unrhyw symptomau Covid neu os ydych chi wedi cael canlyniad positif mewn prawf Covid yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Er bod ddim gofyniad cyfreithiol ar hyn o bryd i hunanynysu os ydych wedi'ch brechu dwywaith a wedi bod mewn cyswllt â Covid, fasen ni'n gofyn i chi am feddwl peidio â dod am 10 diwrnod er mwyn amddiffyn pobl eraill.
  • Mae masgau wyneb yn dal yn orfodol am weithgareddau cyhoeddus dan do, gan gynnwys ein gwasanaethau ni. Sylwch fod rhai eithriadau, felly os gwelwch chi rywun arall sy ddim yn wisgo masg dydy hynny ddim yn golygu fod dim rhaid i chi wisgo un, neu fod angen iddyn nhw wisgo un.
  • Bydd rhaid i chi mewngofnodi (a darparu manylion cyswllt os does gynnon ni mohonynt yn barod) ar gyrraedd ac i ddefnyddio hylif diheintio dwylo, a darperir.
  • Anelwch at gyrraedd rhwng 10:15 a 10:30yb, cewch hyd i sedd a peidiwch â symud o gwmpas gormod cyn y gwasanaeth. DS darperir ddim lluniaeth ar ôl y gwasanaeth.
  • Dewch â diod a melys peswch, ynghyd â dillad digon cynnes, gan bydd yr adeilad yn cael ei awyru.

Dyma cyswllt Zoom am ein gwasanaethau Sul (ddylai'r cyfarfod fod yn fyw erbyn 10:25yb bob Sul ac bydd yn parhau am sgwrs ar ôl i'r gwasanaeth ei hun orffen):

Dydd Sul yma, 26 Medi, y bregeth fydd Ploughing a straight furrow (Luc 9:51–62; pregethwr: Lesley Jackson). Gwasanaeth cymun ydy hwn. Darperir cymun mewn ffordd ddiogel rhag coronafeirws i'r rhai yn yr adeilad. Os byddwch chi'n ymuno â ni dros Zoom, byddwch chi angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Mae ein gwasanaethau arlein blaenorol ar gael yma, gan gynnwys fideos, lle maent ar gael, o wasanaethau croesryw ynghŷd â tudalennau'r gwasanaethau yn ein fformat parod hŷn (DS o 15 Awst 2021 2021 bydd gwasanaethau byw ddim yn cael eu nodi yn neilltuol gan mai hynny ydy'r fformat safonol o hyn ymlaen):

Cewch chi hyd i recordiadau sain rhan fwyaf ein pregethau, gan gynnwys y rhai o'n gwasanaethau arlein, ar ein tudalen pregethau, ynghŷd â sleidiau neu nodiadau i fynd efo rhai ohonynt. Mae fideos o ran fwyaf y pregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt