Cyfrannu

Diolch o galon am eich cymorth cyllidol. Ni allen ni weithredu heb eich cyfraniadau hael o'ch amser, talentau ac arian. Rydym ni'n annog aelodau rheolaiddd yr eglwys i gyfrannu at weledigaeth yr eglwys a'i gweithgareddau.

Am ragor o wybodaeth am ffyrdd bod chi'n gallu rhoi arian, cysylltwch ein trysorydd.