Myfyrwyr

Croeso i Fangor. Dyma le gwych i astudio — tre fach sy'n dod yn gampws i fyfyrwyr yn amser tymor. Golygfa brydferth a llawer i'w wneud, ynghyd â chyrsiau da, sy'n wneud hwn yn lle delfrydol i dreulio tair neu fwy o flynyddoedd yn astudio. Ond cymerwch ofal - wedi i chi ddod yma mae'n bosib iawn fyddwch chi byth am adael!

Dyma cyflwyniad ar fideo 5-munud gan ein gweinidog, John, a'n cydlunwyr myfyrwyr, Kelly a Ryan (yn Saesneg):

Gweithgareddau Myfyrwyr

Ein prif weithgareddau yn arbennig i fyfyrwyr eleni ydy FOCUS, grwp astudio'r Beibl sy'n cyfarfod dros Zoom ar nos Lun am 6:30yh (o 5 Hydref ymlaen) a cyfarfod cymdeithasol nos Wener, hefyd ar Zoom am 6:30yh (o 2 Hydref). Am fanylion pellach, cysylltwch â Ryan (gw. isod).

Croeso cynnes i fyfyrwr cymryd rhan yng ngweithgareddau eraill yr eglwys ac ymuno ag un o'n grwpiau cartref, sy'n cyfarfod ar-lein ar hyn o bryd. Mae un yn arbennig ar gyfer oedolion ifanc; mae'r grŵp hwn yn cyfarfod nos Fawrth. I ddarganfod mwy, cysylltwch â Magnus yn swyddfa'r eglwys.

Cydlynydd Myfyrwyr

Mae ein cydlynydd myfyrwyr, Ryan Wright, yma i'ch helpu i setlo ym Mhenrallt. Cysylltwch â fo trwy e-bost at students@penrallt.org

S'mae? Ryan dw i, myfyfriwr ail flwyddyn yn astudio Athroniaeth a Chrefydd, wedi newid ar ôl flwyddyn o wneud Busnes gan obeithio fynd yn weinidog yn y dyfodol.

Dwi wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau i fyfyrwyr yn ystod fy amser yma, ond y moment gorau oedd cael fy medyddio yn yr hydref o 2019.

Dwi'n byw efo fy ngwraig Ffion, sy hefyd yn dod i'r eglwys a'r Brifysgol. Dwi'n mwynhau dysgu'r iaith Gymraeg, archwilio'r ardal lleol a hanes.

Menai Bridge On Reflection

Capel Caffi

Unwaith y mis, fel arfer ar drydydd nos Sul y mis, cynhelir Capel Caffi, yn digwydd ar Zoom am 6:30yh ac yn parhau am tua awr. Mae'r gwasanaethau yn anffurfiol iawn ac yn rhyngweithiol, efo cerddoriaeth byw, trafod mewn grwpiau bach a cyfle i fyfyrdod. Gwelwch ein tudalen newyddion am ddyddiadau a chysylltau:

Cysylltiadau defnyddiol

Cewch hyd i ni ar Facebook:

Dyma rhai cysylltiadau sydd efallai o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr. Gwelwch ein tudalen cysylltiadau ar gyfer cysylltiadau o ddiddordeb mwy cyffredinol.