Cyfres Pregethau: Advent Prophecies

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 6 Tachwedd 2016
Immanuel

Eseia 7:14; Mathew 1:21-23 — Pregethwr: Neil Rymer

Rhan 2: 13 Tachwedd 2016
Christ Child

Eseia 9:1-7; Luc 1:31 — Pregethwr: Jon Stammers

Rhan 3: 20 Tachwedd 2016
David's Line

2 Samuel 7:1-17; Mathew 2:2 — Pregethwr: Roger Borlace

Rhan 4: 27 Tachwedd 2016
Bethlehem: A place of Hope and Challenge

Micha 5:2; Luc 2:4, 15 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 5: 4 Rhagfyr 2016
John the Baptist

Eseia 40:3-5; Malachi 3:1; Mathew 3:13 — Pregethwr: Trevor Casey

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).