Cyfres Pregethau: Christian Identity

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 10 Medi 2023
I am made in the image of God

Pregethwr: John Thompson

Rhan 2: 17 Medi 2023
I am a child of God

Pregethwr: John Thompson

Rhan 3: 24 Medi 2023
I am a new creation

Pregethwr: John Thompson

Rhan 4: 15 Hydref 2023
I am a temple of the Holy Spirit

Pregethwr: John Thompson

Rhan 5: 22 Hydref 2023
I am a citizen of heaven

Philipiaid 3:20; Hebreaid 13:14 — Pregethwr: Magnus Forrester-Barker

Rhan 6: 12 Tachwedd 2023
I am free

Pregethwr: John Thompson

Rhan 7: 19 Tachwedd 2023
I am chosen

Pregethwr: John Thompson

Rhan 8: 26 Tachwedd 2023
I am in Christ

Pregethwr: Ama Eyo

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).