Cyfres Pregethau: The Gospel at Ephesus

Sermons looking at the early church in Ephesus.

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 11 Medi 2022
The gospel is good news for Ephesus

Actau 19:1-7, 20:18-21 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 2: 18 Medi 2022
The gospel is good news for all

Effesiaid 3:1-6 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 3: 25 Medi 2022
The gospel is good news for society

Actau 19:8-10; Effesiaid 3:7-9 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 4: 2 Hydref 2022
A Spiritual Dimension

Actau 19:11-17 — Pregethwr: Arwel Jones

Rhan 5: 9 Hydref 2022
A Response of Deeper Discipleship

Effesiaid 3:10-12; Actau 19:18-22 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 6: 16 Hydref 2022
Prayer

Effesiaid 3:14-19 — Pregethwr: Donald Poirot

Rhan 7: 23 Hydref 2022
Harvest: Immeasurably More

Effesiaid 3:20-21 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 8: 30 Hydref 2022
The Riot In Ephesus

Actau 19:23-41 — Pregethwr: John Thompson

Rhan 9: 20 Tachwedd 2022
A Fond Farewell

Actau 20:17-28 — Pregethwr: John Thompson

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).