Cyfres Pregethau:

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

  • Dim cyfresi ar gael
  • Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

    Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).