Cyfres Pregethau: The Holy Spirit (2016)

A two-part mini-series on the Holy Spirit.

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 29 Mai 2016
When the Spirit Comes – Liquid Love

Actau 2:1-13; Rhufeiniaid 5:5 — Pregethwr: Geoff Birch

Rhan 2: 5 Mehefin 2016
When the Spirit is Received – Dynamic Power

Galatiaid 5:24-26; Effesiaid 5:15-18; Luc 24:49 — Pregethwr: Geoff Birch

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).