Cyfres Pregethau: We Believe

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 5 Ionawr 2020
We believe

Ioan 11:25-27 — Pregethwr: Neil Rymer

Rhan 2: 12 Ionawr 2020
God in Three Persons

Mathew 28:19 — Pregethwr: Peter Gordon-Roberts

Rhan 3: 26 Ionawr 2020
Wrapped Up In God

Actau 17:16-33 — Pregethwr: Peter Cousins

Rhan 4: 2 Chwefror 2020
Inspired by God

2 Timotheus 3:14-17 — Pregethwr: Roger Borlace

Rhan 5: 23 Chwefror 2020
For all have sinned

Mathew 7:4-5; Ioan 8:7; Rhufeiniaid 3:23 — Pregethwr: Neil Rymer

Rhan 6: 24 Mai 2020
We Believe in the Holy Spirit

Ioan 14:15-27; 15:26-27; 16:7-15 — Pregethwr: Andy Lewis

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).