Cyfres Pregethau: The Fruit of the Holy Spirit

DS: Mae'r pregethau yn Saesneg, fel arfer, ac ymddiheurwn bod y teitlau a disgrifiadau heb eu cyfieithu ar y dudalen hon.

Rhan 1: 30 Gorffennaf 2017
Love

Galatiaid 5:22; Rhufeiniaid 5:1-5; Mathew 22:35-40 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 2: 6 Awst 2017
Joy

Galatiaid 5:22; Salm 32:1-5, 11 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 3: 13 Awst 2017
Peace

Galatiaid 5:22; Effesiaid 2:14-17 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 4: 20 Awst 2017
Patience

Galatiaid 5:22; Effesiaid 4:1-2 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 5: 27 Awst 2017
Kindness

Galatiaid 5:22; Effesiaid 4:32; Titus 3:3-5 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 6: 3 Medi 2017
Goodness

Galatiaid 5:22; Mathew 19:16-17, 25:21-23 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 7: 10 Medi 2017
Faithfulness

Galatiaid 5:22; Hebreaid 3:1-2; Datguddiad 2:10 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 8: 17 Medi 2017
Gentleness

Galatiaid 5:22; Ioan 8:2-11 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Rhan 9: 24 Medi 2017
Self-Control

Galatiaid 5:22; Titus 2:1-3, 11-14 — Pregethwr: Freddy Farias-Palacios

Dychwelwch at Restr Cyfresi Pregethau

Ymwelwch â phrif dudalen pregethau ar gyfer rhestr pregethau diweddar wedi'u sortio gan ddyddiad, neu ewch at dudalen archif ar gyfer rhestr gronolegol o bregethau (hefyd efo recordiadau, lle maen nhw ar gael).